Модельный ряд шин MICHELIN

naznachenie-regionalnieРЕГИОНАЛЬНЫЕ ШИНЫ MICHELIN

 

РУЛЕВАЯ ОСЬ

osi-rul

ВЕДУЩАЯ ОСЬ

osi-vedushaya

ЛЮБАЯ ОСЬ

osi-lubaya

 modelniyryad-michelin-x-allroads-xz

modelniyryad-michelin-x-multi-f

modelniyryad-michelin-xza2

modelniyryad-michelin-xze2

modelniyryad-michelin-xze2-plus
modelniyryad-michelin-x-allroads-xd 

modelniyryad-michelin-x-multi-d 

modelniyryad-michelin-xde2

modelniyryad-michelin-xde2-plus 
 modelniyryad-michelin-agilis

modelniyryad-michelin-x-incity-xzu

modelniyryad-michelin-x-multi-hd-z

 

naznachenie-magistralnieМАГИСТРАЛЬНЫЕ ШИНЫ MICHELIN

 

РУЛЕВАЯ ОСЬ

osi-rul

ВЕДУЩАЯ ОСЬ

osi-vedushaya

ПРИЦЕПНАЯ ОСЬ

osi-pricep

 modelniyryad-michelin-x-coach-hl-z

modelniyryad-michelin-x-energy-savergreen-xf

modelniyryad-michelin-x-multiway-3d-xze-f

modelniyryad-michelin-x-multiway-hd-xze-f

modelniyryad-michelin-xf2-antisplash

modelniyryad-michelin-xfa2-energy

modelniyryad-michelin-xfn2

modelniyryad-michelin-xfn2-plus

modelniyryad-michelin-xfn2-antisplash

modelniyryad-michelin-xza2-energy
 modelniyryad-michelin-x-coach-xd

modelniyryad-michelin-x-multiway-3d-xde-d

modelniyryad-michelin-x-multiway-xd

modelniyryad-michelin-xda2-plus-energy

modelniyryad-michelin-xdn2grip
modelniyryad-michelin-x-energy-savergreen

modelniyryad-michelin-x-line-energy-t

modelniyryad-michelin-x-multi-t

modelniyryad-michelin-xta2-energy

modelniyryad-michelin-xta2-plus-energy

modelniyryad-michelin-xte2

modelniyryad-michelin-xte3

 

naznachenie-bezdor

ШИНЫ MICHELIN ДЛЯ БЕЗДОРОЖЬЯ

 

РУЛЕВАЯ ОСЬ

osi-rul

ВЕДУЩАЯ ОСЬ

osi-vedushaya

ПРИЦЕПНАЯ ОСЬ

osi-pricep

ЛЮБАЯ ОСЬ

osi-lubaya

modelniyryad-michelin-x-works-xzy

modelniyryad-michelin-xzh2r

modelniyryad-michelin-xzy3
 modelniyryad-michelin-x-works-xd

modelniyryad-michelin-x-works-xdy

modelniyryad-michelin-xdw-ice-grip

modelniyryad-michelin-xdy
modelniyryad-michelin-xzy3 modelniyryad-michelin-x-works-xz

modelniyryad-michelin-xs

modelniyryad-michelin-xzl

modelniyryad-michelin-xzl-plus

modelniyryad-michelin-xzy

modelniyryad-michelin-xzy2

 

naznachenie-zima

ЗИМНИЕ ШИНЫ MICHELIN

 

ВЕДУЩАЯ ОСЬ

osi-vedushaya

     
 modelniyryad-michelin-xdw-ice-grip      

 

naznachenie-avtobus

ШИНЫ MICHELIN ДЛЯ АВТОБУСОВ

 

РУЛЕВАЯ ОСЬ

osi-rul

     
 modelniyryad-michelin-x-coach-hl-z      

 

naznachenie-stroyka

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ШИНЫ MICHELIN

 

РУЛЕВАЯ ОСЬ

osi-rul

ВЕДУЩАЯ ОСЬ

osi-vedushaya

ПРИЦЕПНАЯ ОСЬ

osi-pricep

ЛЮБАЯ ОСЬ

osi-lubaya

modelniyryad-michelin-x-works-xzy

modelniyryad-michelin-xzh2r

modelniyryad-michelin-xzy3
 modelniyryad-michelin-x-works-xd

modelniyryad-michelin-x-works-xdy


modelniyryad-michelin-xdy
modelniyryad-michelin-xzy3 modelniyryad-michelin-x-works-xz

modelniyryad-michelin-xs

modelniyryad-michelin-xzl

modelniyryad-michelin-xzl-plus

modelniyryad-michelin-xzy

modelniyryad-michelin-xzy2